Fordonsparken

Vi har en mängd fordon från olika tidsepoker inom brand och räddningstjänst! Vi har bilar från 1908 till nutid!

Läs mer

Öppettider

Vi har öppet under juni, juli och augusti. Tisdagar - söndagar kl. 10 - 16 Välkomna

Läs mer

Stöd museet

Genom att bli medlem kan du vara med och stötta föreningen och museet för att se till att vi håller det levande.

Läs mer

sefab logo

 

Museet har nu stängt för säsongen 2021 och öppnar åter den 1:e juni 2022. Välkomna då!

 

Arkiv

Museet stängt för säsongen

04 Maj 2021
Museet stängt för säsongen

  Museet har nu stängt för säsongen 2021 och öppnar åter den 1:e juni 2022. Välkomna då!  

Till er alla från oss alla

16 december 2020
Till er alla från oss alla

OBS! Vi håller stängt tillsvidare

19 Maj 2020
OBS! Vi håller stängt tillsvidare

På rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer museet inte öppnas som planerat 2 juni. Utan hålls stängt tillsvidare pga Coranaspridningen men följ utvecklingen här på vår hemsida och på .facebook  

Ny hemsida

09 mars 2020
Ny hemsida

Nu har vi äntligen lanserat vår nya hemsida. Leta runt på vad vi har och återkom gärna med synpunkter.  

Måndagskvällarna

02 februari 2020
Måndagskvällarna

På måndagskvällarna pågår en febril aktivitet i ett av garagen på brandstationen i Norrköping. Här träffas ett gäng glada mekar några timmar för att arbeta med färdigställandet av en Chevrolet...

feature1

Fordonsparken

Vi har bilar från 1908 till nutid så vid ert besök kommer ni exempelvis kunna se vår ambulans från 1985, en Volvo, som var med i dokumentären om Palmemordet.

Läs mer

Om museet

I museet hittar ni allt från verktyg, kläder och utrustningar för olika tidsepoker och verksamheter. Från det att brandkår och ambulanser nyttjade handdragna vagnar, hästkärror till dagens motordrivna fordon.

Läs mer

feature2

Föreningen

Vi är en ideell förening som drivs av gamla brandmän och personer med ett stort intresse för det gamla brandmannayrket.

Enskilda personer, organisationer och företag, som har intresse av

Brandkårsmuseet i Simonstorp, och som vill stötta vår verksamhet.

Medlemsavgiften sätts in på Bg 5003-6771

100:- Enskilt medlemskap (1 vuxen person)

150:- Familjemedlemskap (2 vuxna personer och barn)

I medlemskapet ingår fri entré till museet under våra öppettider.Vi skickar ut vårt medlemsblad 2-3 ggr per år då vi informerar om kommande händelser eller berättar om genomförda evenemang.

Är du ny medlem – Betala in medlemsavgiften och skicka ett mail med dina uppgifter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och uppge namn, adress, telefon samt mailadress.

Gäller det familjemedlemskap – vill vi även ha namnen på familjemedlemmarna. Medlemsavgiften betalas in på Brandkårsmuseets BG 5003-6771 och notera vem/vilka medlemskapet gäller.

Ordförande

Håkan Hagström,
0733-912880

Vice ordförandebrandman

Bo Wetterhall,
073-917 86 88

Sekreterare

Björn Kjellander,
073-374 31 75

Kassör

Jan Anders Thornell,
070-578 96 49

Ledamöter

Mikael Strid
076-772 83 16

Sonny Abrahamsson
070-203 31 27

Bengt Andersson
070-487 81 27

Roger Larsson
070-485 36 42

Gunnar Wagenius,
073-418 06 82

Ronnie Andersson,
010-722 64 23

Kontaktperson Muséet

011-880 55, mobil 072-567 79 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Brandkårsmuseet i Simonstorps ändamål:

Tillvaratagande och bevara brandförsvarens materiel och historia för framtiden.


Medlemskap

Rätt till medlemskap har alla, enskilda personer, organisationer och företag, som har intresse av ett Brandkårsmuseum i Simonstorp, och dess verksamhet. Styrelsen beslutar vid ordinarie styrelsemöte om antagande av nya medlemmar.


Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av 7-12 ledamöter, samt tre suppleanter.

Styrelseledamöterna väljs på två år i sänder, med halva antalet.

Växelvis utgående mandattid.

Ordförande väljs på årsmötet, på ett år.

Styrelsen konstituerar sig enligt följande

Sekreterare, v. Ordförande, kassör, samt erforderliga funktionärer

Suppleanter väljs på ett år

Styrelsen är beslutsmässiga vid minst 4 ledamöters närvaro.


Firmatecknare

Ordförande eller kassör tecknar föreningen var för sig.

Museiföreningen skall vid årsmötet utse två revisorer och en Revisorssuppleant för en tid av ett år.

Avgående revisorsledamöter och revisorssuppleanter kan återväljas.

Styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper skall granskas av två revisorer.

Revisorerna äger rätt att när som helst under verksamhetsåret inventera museiföreningens tillgångar, samt granska alla dess böcker, räkenskaper och andra handlingar.

Revisionsberättelsen förelägges tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse medlemmarna vid museiföreningens årsmöte, samt att till eller avstyrka ansvarsfrihet.

Museiföreningen skall vid årsmötet utse två personer till valberedning. Dessa väljs på ett år och kan återväljas.

Medlemsavgiften beslutas på årsmötet för nästkommande år, efter förslag av styrelsen. Utskick av inbetalningskort för årsavgiften sker under januari månad.

Det åligger styrelsen att föra matrikel över föreningens medlemmar, att sköta föreningens räkenskaper, att granska inkommande förslag och skrivelser och därutöver avgiva yttrande och att ha räkenskaperna avslutade och tillgängliga, senast en månad före årsmötet, samt att vid detta möte fördraga utarbetad årsberättelse.


Medlemmars rösträtt

Enskild medlem/familj har en röst vid årsmötet.

Organisationer och företag har likaledes en röst vid årsmötet.


Medlemmars tillträde till museet.

Enskilda medlemmar äger fritt inträde till museet.

Organisationer och företag har möjlighet att fritt få tillgång till museet, exempelvis när dessa har gäster på företagsnivå.


Museiföreningens medel

Museiföreningens medel skall på styrelsens ansvar placeras så att de ger en god avkastning.


Årsmöte

Museiföreningens årsmöte skall avhållas under februari månad.

Föreningsmöte skall hållas minst två gånger per år.

Extra föreningsmöte med museiföreningen skall utlysas när styrelsen finner det påkallat eller när revisorerna detta begär. Styrelsen skall ha utlyst extra möte minst sex dagar tidigare.


Stadgeändring

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan väckas av styrelsen revisorer eller medlem i museiföreningen.

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen, som efter beredning föredrager förslaget för årsmötet eller extra föreningsmöte.

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av museiföreningens medlemmar vid årsmöte och eller extra föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas.

Arbetsträffar:

Dels finns dagtidsgruppen som samlas måndagar kl 09:00 på Station Centrum för gemensam färd till museet i Simonstorp.

Kontaktperson: Sonny Abrahamsson 070-230 31 27.

Sedan finns kvällsgruppen som samlas i ”mek-garaget” på Station Centrum måndagar 16:30.

Kontaktperson: Mikael Strid 076-772 83 16.

Häng med om du har tid över, träffas, umgås, ha skoj och naturligtvis fika.

2020

18/2 Årsmöte


16/5 Arbetsdag på museet


12/9 Säsongsavslutning museet


8/12 Årsavslutning med julmacka


2021


16/2 Årsmöte

Följ oss på Facebook!

Där delar vi med oss av minnesvärda stunder på museet!

Öppettider

Vi öppnar den 1:e juni

Vi har öppet alla dagar utom måndagar mellan 10 - 16.

OBS! Midsommarhelgen är stängd.

Välkomna!

 

Entré

Vuxen 50 kr

Barn 11-14 år 20 kr

Barn tom 11 år Gratis

 

Kontakta Oss

Skicka oss gärna ett mail så återkommer vi så fort vi kan!

Adress

Brandkårsmuseet i Simonstorp.
Skrovsjövägen 20
616 91, Åby
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.