Brandkårsmuseet i Simonstorp

Sveriges största brandkårsmuseum ligger i Simonstorp

 

Museet började så smått inne på Norrköpings Brandstation, där en brandbil stod innanför en av garageportarna och ett mindre urval av redskap visades upp. Senare erhölls ett av brandkårens rum för verksamheten och man visade där upp en del av brandkårens redskap och anropscentraler. Den stora förändringen kom 2002 då museet flyttade ut till Simonstorp.

 

En nästan hundra år gammal brandbil - som går att köra, en Dürkop från 1908 är kanske den mest spännande klenoden på brandkårsmuseet i Simonstorp, ett par mil norr om Norrköping

 

Museet rymmer mycket, vi har bilar, vagnar, redskap, kläder och mycket mer som nyttjats under 250 års utveckling inom brandväsendet.

 

 
Vår äldsta bil, en Dürkopp, är från 1908 och den senaste en ambulans, Mercedes, från 1985. Hästdragna kärror i form av en utdragbar stege, Atlas vagnen, som blir 17 m hög i utdraget läge och är från 1878 samt Sofia ambulansen, skänkt av Sofia föreningen till Norrköpings Brandkår år 1902.
Bilsamlingen har utökats under åren och idag visas ett tjugotal bilar upp och lika många står och väntar på att få den sista finishen. Alla våra brandbilar och ambulanser som visas upp är i körbart skick.

 

Museet i Simonstorp, som ligger vid riksväg 55 mellan Norrköping och Katrineholm, invigdes redan sommaren 2002. Besökarna välkomnas under sommarmånaderna maj-september, tisdag - söndag. Museebyggnaden är ett tidigare civilförsvarsförråd som den ideella föreningen gjort i ordning och där finns även ett café och en kiosk.

 

Ännu äldre är några av brandsprutorna. Vårt äldsta s.k. uppfordringsverk är från andra hälften av 1700-talet.

 

Fonden i museilokalen visar en fullskalereplik av en del av stall och vagnhall från Norrköpings gamla brandstation, som invigdes 1880. Brandmännens personliga utrustning, uniformer, skydd, verktyg och redskap, visas i utförliga samlingar. Liksom allt annat som fanns på en brandstation.

 

En del av det som visas på museet i Simonstorp visades tidigare på brandstationens museum i Norrköping och fanns i olika förråd. Nu har de sakerna renoverats, dokumenterats och ställts ut.

 

 

Många andra fordon och föremål har spårats upp på andra håll både i Sverige och i utlandet, ofta efter ett omfattande detektivarbete.

 

Vi är också glada åt att all brandkårsutrustning från stadsmuseet som numera är placerat på vårt museum. Samt naturligtvis alla andra föremål som är utlånade till museet från olika företag, institutioner och privatpersoner.

 

Renoveringsarbetet har givetvis krävt både tid, tålamod och pengar.

 

Brandkårsmuseet i Simonstorp ägs av föreningen och drivs i egen regi.

 

Vilket förstås innebär att det allra mesta av allt arbete utförs av frivilliga och av oavlönade krafter.

 

Nyheter

 

 

Våra nya Öppettider säsong 2017.

2017-06-01 - 2017-08-31

 

Info Brandhistoriska sällskapet

Årsmötet 2017 BHS har i samråd med Röde Hanen Stockholm beslutat att BHS årsmöte skall förläggas till Röde Hanens Brandmuseum på Katarina brandstation under tiden 8 - 9 september 2017.

 

Lite ur programmet, (inbjudan kommer senare). Fredag, 13:00 med medlemsmöte, årsmöte, studiebesök på Katarina brandmuseum. Gemensam middag på kvällen Lördag, 09:30- 12:00 med studiebesök på Röde Hanens verkstad och renoveringslokaler i Hägersten.

 

Eftersom ni enskilt måste boka färdsätt, hotellrum eller annat boende, rekommenderas att ni gör detta i god tid.

 

OBS! Brandhistoriska sällskapet vill på detta sätt rikta sig till de olika brandkårsmuseer, privata brandmuseer eller andra aktörer inom vår verksamhet för att få igång en diskussion om hur vi på bästa sätt kan stötta i framtiden.