Brandkårsmuseet i Simonstorp

Sveriges största brandkårsmuseum ligger i Simonstorp

 

Museet började så smått inne på Norrköpings Brandstation, där en brandbil stod innanför en av garageportarna och ett mindre urval av redskap visades upp. Senare erhölls ett av brandkårens rum för verksamheten och man visade där upp en del av brandkårens redskap och anropscentraler. Den stora förändringen kom 2002 då museet flyttade ut till Simonstorp.

 

Vår över hundra år gamla brandbil - som går att köra, en Dürkopp från 1908 är kanske den mest spännande klenoden på brandkårsmuseet i Simonstorp, ett par mil norr om Norrköping

 

Museet rymmer mycket, vi har bilar, vagnar, redskap, kläder och mycket mer som nyttjats under 250 års utveckling inom brandväsendet.

 

 
Vår äldsta bil, en Dürkopp, från 1908 och den senaste en ambulans, Chevrolet från 1998. Hästdragna kärror i form av en utdragbar stege, Atlas vagnen, som blir 17 m hög i utdraget läge och är från 1878 samt Sofia ambulansen, skänkt av Sofia föreningen till Norrköpings Brandkår år 1902.
Bilsamlingen har utökats under åren och idag visas ett tjugotal bilar upp och lika många står och väntar på att få den sista finishen.

Ännu äldre är några av våra brandsprutor. Vårt äldsta uppfordringsverk är från andra hälften av 1700-talet.

Museebyggnaden är ett tidigare civilförsvarsförråd som vår förening iordningställt. Här finns även café och en kiosk.

Fonden i museilokalen visar en fullskalereplik av en del av stall och vagnhall från Norrköpings gamla brandstation, som invigdes 1880. Brandmännens personliga utrustning, uniformer, skydd, verktyg och redskap, visas i utförliga samlingar. Liksom allt annat som fanns på en brandstation.

 

En del av det som visas på museet i Simonstorp visades tidigare på brandstationens museum i Norrköping och fanns i olika förråd. Nu har de sakerna renoverats, dokumenterats och ställts ut.

 

 

Många andra fordon och föremål har spårats upp på andra håll både i Sverige och i utlandet, ofta efter ett omfattande detektivarbete.

 

Vi är också glada åt att all brandkårsutrustning från stadsmuseet som numera är placerat på vårt museum. Samt naturligtvis alla andra föremål som är utlånade till museet från olika företag, institutioner och privatpersoner.

 

Renoveringsarbetet har givetvis krävt både tid, tålamod och pengar vilket förstås innebär att det allra mesta av allt arbete utförs av frivilliga och av oavlönade krafter.

 

Brandkårsmuseet i Simonstorp ägs av föreningen och drivs i egen regi.

 

 

 

Nyheter

 

 

 Museet är öppet från 1 juni - 31 augusti tisdag - söndag mellan kl. 10 - 16

 

 

Medlemsträffar.

Vi håller medlemsträffar första tisdagen i varje månad. Är du medlem och vill vara med

så kontakta Håkan Hagström 073-3912880

 

 

 

 

 

 

 

 .