Brandkårsmuseet i Simonstorp

Brandkårsmuseet ligger precis i utkanten av Simonstorp och  rymmer ca 250 års historia om utvecklingen för brandkårer och ambulansverksamheten som idag benämns – Räddningstjänsten.

 

I museet hittar ni allt från verktyg, kläder och utrustningar för olika tidsepoker och verksamheter. Från det att brandkår och ambulanser nyttjade handdragna vagnar, hästkärror till dagens motordrivna fordon.

 

Brand- och ambulanspersonalens personliga utrustning, uniformer, skydd, verktyg och redskap visas i utförliga samlingar.

 

Brandsläckarens utveckling från hinkar, handpumpar för spannar, kastsläckare till dagens brandsläckare som förändrats i utseende under årens lopp.

 

Brandkårens motordrivna fordon finns representerade från 1908 med Norrköpings Brandkårs första brandbil, en Dürkopp som byggdes om från personbil till brandbil. Senare gjordes ytterligare en ombyggnation på den och den kom då att fungera som Norrköpings första skumbil.

 

 

Vi har bilar från 1908 till nutid så vid ert besök kommer ni exempelvis kunna se vår ambulans från 1985, en Volvo, som var med i dokumentären om Palmemordet.
Eller den hästdragna vagnen som skänktes till Norrköpings Brandkår 1902 av Drottning Sofias Förening.

 

Vi arbetar för att visa upp en så bred bild som möjligt av räddningstjänstens historia och bilen från 1965, International Harvester, har lika stort värde för oss som den 17 meter höga hästdragna stegen, Atlas, från 1878.

 

Vi försöker återskapa en del interiörer, och fonden i museilokalen visar en fullskalereplik av en del av stall och vagnhall från Norrköpings gamla brandstation, i kvarteret Lokatten, som invigdes 1880.

 

En del av det som visas på museet i Simonstorp visades tidigare på brandstationens museum i Norrköping eller fanns i olika förråd. Men många andra fordon och föremål har spårats upp på andra håll både i Sverige och i utlandet, ofta efter ett omfattande detektivarbete.

Nyheter

 

 

Vi har stängt för säsongen och öppnar åter 1 juni 2018.

2018-06-01 - 2018-08-31

 

Medlemsträffar.

Nu har hösten tagit sitt grepp om världen. Föreningens mek- och medlemsträffar har kommit igång på allvar.

Dels finns dagtidsgruppen som samlas måndagar kl 09:00 på Station Centrum för gemensam färd till museet i Simonstorp.

Kontaktperson: Sonny Abrahamsson 070-230 31 27.

 

 

Sedan finns kvällsgruppen som samlas i "mek-garaget" på Station Centrum måndagar 16:30.

Kontaktperson: Mikael Strid  076-772 83 16.

Häng med om du har tid över, träffas, umgås, ha skoj och naturligtvis fika.

 

 

 

 .