Brandkårsmuseet i Simonstorp

Föreningen


Under år 2000 bildades den ideella föreningen - Museiföreningen Norrköpings Brandkår av f.d brandbefäl och brandmän som arbetat inom Brandkåren. Ideella krafter från andra verksamhetsområden deltog också i arbetet och museets nuvarande lokalisering planerades, iordningsställdes och öppnades upp 2002.

 

Föreningens målsättning är att samla fordon och arbetsmaterial, skrifter och bildmaterial från dåtid till nutid för att kunna ge en samlad bild av räddningsverksamheten genom tiderna.

 

"VETERANERNA" med flera arbetade för att iordningställa museet under 2000-2002 efter att det blivit klart att det tidigare civilförsvarsförrådet i Simonstorp blivit en plats för verksamheten. Veteranerna började även sammanställa kalendern som vi fortfarande ger ut varje år och som ger en möjlighet för oss att visa många unika bilder.

 

Sommaren 2002 stod museet färdigt och invigningen var den 5 juni kl.14.30. Invigningtalet stod dåvarande Landshövding Björn Eriksson för.

 
   

Nyheter

 

 

Våra nya Öppettider säsong 2017.

2017-06-01 - 2017-08-31

 

Info Brandhistoriska sällskapet

Årsmötet 2017 BHS har i samråd med Röde Hanen Stockholm beslutat att BHS årsmöte skall förläggas till Röde Hanens Brandmuseum på Katarina brandstation under tiden 8 - 9 september 2017.

 

Lite ur programmet, (inbjudan kommer senare). Fredag, 13:00 med medlemsmöte, årsmöte, studiebesök på Katarina brandmuseum. Gemensam middag på kvällen Lördag, 09:30- 12:00 med studiebesök på Röde Hanens verkstad och renoveringslokaler i Hägersten.

 

Eftersom ni enskilt måste boka färdsätt, hotellrum eller annat boende, rekommenderas att ni gör detta i god tid.

 

OBS! Brandhistoriska sällskapet vill på detta sätt rikta sig till de olika brandkårsmuseer, privata brandmuseer eller andra aktörer inom vår verksamhet för att få igång en diskussion om hur vi på bästa sätt kan stötta i framtiden.