Årsmötet 2023

Museet välkomnar alla medlemmar till årsmöte på Räddningstjänstens övningsplats Kungsängen

Torsdagen den 16 februari kl 18:30

 

Kort information

Brandkårsmuseet ligger precis i utkanten av Simonstorp och rymmer ca 250 års historia om utvecklingen för brandkårer och ambulansverksamheten som idag benämns – Räddningstjänsten.

Brandkårsmuseet - Fordonspark foton